На 28.04.2018 г.,(събота) 09:30 часа Дворец на културата и спорта „Васил Левски” гр.Велико Търново ще се проведе осми национален фолкорен фестивал "Болярско Надиграване".

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „ВАЛДЕНС ПОБЕДА”
Ф. Т. Ф. „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА””

о р г а н и з и р а т

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ ПО ТАНЦИ
„БОЛЯРСКО НАДИГРАВАНЕ 2018”