На 22.04.2017г.,(събота) от 09:30 часа в Дворец на културата и спорта „Васил Левски” гр.Велико Търново ще се проведе седми национален фолкорен фестивал "Болярско Надиграване 2017".

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „ВАЛДЕНС ПОБЕДА”
Л. Т. Ф. „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”

о р г а н и з и р а т

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ ПО ТАНЦИ
„БОЛЯРСКО НАДИГРАВАНЕ 2017”


На 23.04.2017г.,(неделя) от 09:30 часа в Дворец на културата и спорта „Васил Левски” гр.Велико Търново ще се проведе четвърти национален танцов конкурс за детско-юношески състави "Нашите малки, големи танцьори".

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „ВАЛДЕНС ПОБЕДА”
Л. Т. Ф. „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”

о р г а н и з и р а т

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС
ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ
„НАШИТЕ МАЛКИ, ГОЛЕМИ ТАНЦЬОРИ"